ws-funds.com Review

Report published on 28 February 2017
Ws-funds.com was created on 02 February 2017. It is located in United States. Its primary IP address is 23.236.62.147.

Website Content Report

Title
whitesandfunds
Description
-
Keywords
-

Location Info of ws-funds.com

Server Location
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, United States
IP Address
23.236.62.147
Owner Country
-
Web Host
Google

Alexa Statistics for ws-funds.com

Alexa rank graph of ws-funds.com
Alexa Rank
-
Estimated Visitors
-

More information for ws-funds.com

Whois Data

Domain Name: WS-FUNDS.COM
  Registrar: NETART SP Z O.O
  Sponsoring Registrar IANA ID: 1456
  Whois Server: whois.netart-registrar.com
  Referral URL: 
  Name Server: NS1.NAZWA.PL
  Name Server: NS2.NAZWA.PL
  Name Server: NS3.NAZWA.PL
  Status: clientTransferProhibited 
  Updated Date: 02-feb-2017
  Creation Date: 02-feb-2017
  Expiration Date: 02-feb-2018
Domain Name: ws-funds.com
Registry Domain ID: 2094846924_domain_com-vrsn
Registrar WHOIS Server: whois.netart-registrar.com
Registrar URL: 
Updated Date: 2017-02-02T12:50:00Z
Creation Date: 2017-02-02T12:48:33Z
Registrar Registration Expiration Date: 2018-02-02T12:48:33Z
Registrar: NetArt Sp. z o.o.
Registrar IANA ID: 1456
Registrar Abuse Contact Email: 
Registrar Abuse Contact Phone: +48.122978885
Reseller: nazwa.pl
Domain Status: serverTransferProhibited 
Registry Registrant ID: Not Available From Registry
Registrant Name: 
Registrant Organization: 
Registrant Street: Cystersow 20a
Registrant City: Krakow
Registrant State/Province: malopolskie
Registrant Postal Code: 31-553
Registrant Country: PL
Registrant Phone: +48.122978887
Registrant Phone Ext: 
Registrant Fax: +48.122978888
Registrant Fax Ext: 
Registrant Email: 
Registry Admin ID: Not Available From Registry
Admin Name: 
Admin Organization: 
Admin Street: Cystersow 20a
Admin City: Krakow
Admin State/Province: malopolskie
Admin Postal Code: 31-553
Admin Country: PL
Admin Phone: +48.122978887
Admin Phone Ext: 
Admin Fax: +48.122978888
Admin Fax Ext: 
Admin Email: 
Registry Tech ID: Not Available From Registry
Tech Name: 
Tech Organization: 
Tech Street: Cystersow 20a
Tech City: Krakow
Tech State/Province: malopolskie
Tech Postal Code: 31-553
Tech Country: PL
Tech Phone: +48.122978887
Tech Phone Ext: 
Tech Fax: +48.122978888
Tech Fax Ext: 
Tech Email: 
Name Server: ns2.nazwa.pl
Name Server: ns3.nazwa.pl
Name Server: ns1.nazwa.pl
DNSSEC: unsigned

URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: 

For more information on Whois status codes, please visit: 

WHOIS 
Zasady korzystania z bazy WHOIS
1. Baza danych WHOIS jest zarz dzana przez NetArt Sp. z o.o., i prezentuje dane dotycz ce domen dla kt rych firma wiadczy obs ug administracyjn i techniczn .
2. NetArt sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialno ci za czyny zabronione pope nione przez Abonenta domeny.
3. NetArt Sp. z o.o. nie odpowiada r wnie za szkody spowodowane dzia aniem lub zaniechaniem Abonenta domeny  w szczeg lno ci nie odpowiada z tytu u naruszenia praw w asno ci intelektualnej, prawa ochronnego do znaku towarowego lub naruszenia d br osobistych  wszelkie roszczenia z tym zwi zane uprawniony powinien zg asza bezpo rednio do Abonenta domeny.
4. Wszelkie wy wietlane dane udost pniane s w celu umo liwienia kontaktu z Abonentem domeny lub w celach bezpo rednio zwi zanych z nazw domeny.
5. Korzystaj c z bazy WHOIS, akceptuj Pa stwo Zasady korzystania z bazy WHOIS po wiadczaj c jednocze nie, i dane b d u ywane w celach zgodnych z prawem, jak r wnie :
a) nie b d Pa stwo umo liwia lub te w inny spos b wspiera przekazywania masowych i niechcianych reklam lub ofert na adres Abonenta domeny, adres e-mail Abonenta, numer telefonu lub numer faks,
b) dane nie mog by wykorzystywane w celach marketingowych,
c) dane nie mog zosta sprzedane lub wykorzystane w celach redystrybucji.
6. Kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie lub inne ni wynikaj ce z Zasad korzystania z bazy WHOIS wykorzystywanie danych dost pnych w bazie WHOIS obs ugiwanej przez NetArt Sp. z o.o. jest zabronione.
7. NetArt Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ograniczenia dost pu do bazy WHOIS, na o enia limitu na liczb odpyta , jak r wnie do zmian Zasad korzystania z bazy WHOIS.

Page rendered in 0.134186029434 sec